It industrija nije rezervisana samo za programere, pogledajte koje još poslove možete da obavljate.

Bez sumnje IT industrija kao visoko dinamična i propulzivna privredna grana nudi perspektivne prilike za profesionalnu karijeru. Međutim, često se javlja zabluda kako posao u ovoj industriji postoji samo za programere. Razlog tome leži u nedovoljnoj informisanosti većine populacije o ovoj temi i nemogućnosti sagledavanja suštine i širine digitalnih proizvoda i usluga. U tom smislu, ukoliko niste programer, a želite da se okušate u poslovima koje najatraktivnija privredna grana današnjice nudi, dobra vest je da prilika za tako nešto definitivno postoji. Izuzev čisto programerskih zanimanja, najtraženiji profili odnosno zanimanja koja su potrebna većini informacionih i tehnoloških kompanija jesu sledeći:

1. Grafički dizajner

Nijedan digitalni proizvod ne može biti razvijen bez angažovanja grafičkog dizajnera. Brojne kompanije zapošljavaju ove profile interno, dok se neke služe outsourcing-om kada je reč o obezbeđivanju ove usluge. Zajednička karakteristika svih grafičkih dizajnera u IT-u je da pored umetničke crte i neospornog talenta, ovaj kadar mora da poznaje i bezične funkcije digitalnog prozvoda i da mu IT industrija kao takva bude potpuno razumljiva.

2. QA tester

Nakon razvoja bilo kog softverskog proizvoda, aplikacije, web sajta, neophodno je testirati i lično proveriti sve funkcionalnosti. Za ove potrebe angažuju se QA specijalisti i inžinjeri koji sprovode brojne manuelne ali i automatske testove. Značaj ovih kadrova u svakom firmi je svakako veliki jer su oni poslednja instanca pre lansiranja samog proizvoda na tržište.

3. Menadžer projekata

IT industrija je jako dinamična privredna grana, te u tom smislu česte promene korisničkih zahteva i uopšte zahteva samog tržišta predstavljaju svakodnevicu. Poseban profil zaposlenih treba biti angažovan da vodi projekte određene organizacije. Ova aktivnost podrazumeva vođenje računa o resursima, vremenskim rokovima, napredovanju samog proizvoda i njegovom razvoju. Postoje brojne metodologije kojima se služe menadžeri projekata danas, jedan od najzastupljenijih je svakako Agile.

4. Office menadžer

Ova poziija je neophodna svakog kompaniji iz oblasti IT-a koja je prevazišla određeni broj zaposlenih i kritičnu veličinu. Zaduženja Office menadžera jesu da se pobrine da svi uslovi za rad zaposlenih u kancelariji postoje i da se održavaju na zadovoljavajućem nivou. Ovo se pritom odnosi na hranu, piće, kancelarijski materijal, inventar, opremu, podršku u obavljanju poslova i organizaciji poslovnih putovanja.

5. Profesinalci iz oblasti digitalnog marketinga

Profesionalci iz oblasti digitalnog marketinga su integralni članovi tima svake kompanije koja ima digitalni proizvod koji se plasira direktno na tržištu. Dakle, outsourcing firme nemaju toliko izraženu potrebu za ovim kadrom kao što to imaju prave tržištno orijentisane kompanije. Gruba podela ovog kadra može biti sledeća:

  • Profesionalci za optimizaciju sadržaja za pretraživače (SEO)
    Posebna profesija u okviru digitalnog marketinga povezana je za sam rad na sadržaju u cilju što boljeg pozicioniranja na pretraživačima poput Google-a.
  • Community menadžeri koji upravljaju društvenim mrežama
    Druga kategorija stručnjaka za digitalni marketing je ona koja radi na održavanju društvenih medija i kreiranje zajednice oko brenda posredstvom ovih kanala.

6. Business developer ili menadžeri za razvoj poslovanja

Kada kompanije dosegne kritičnu veličinu, osim vlasnika počinju i drugi profesionalci da se bave razvojem poslovanja. U tom pogledu oni preuzimaju pregovore i upravljaju ključnim kupcima i partnerima. Osnovna razlika između prodaje i razvoja poslovanja je u pristupu u pogledu ročnosti i samim ciljevima procesa. Razvoj poslovanja je uvek dugoročno orijentisan i njegov cilj je da uspostavi takav odnos sa kupcem koji će pogodovati obema stranama na dugi rok. Ova funkcija je posebno razvijena u preduzećima koja rade po principu raspodele profita. Ovde je odnos sa klijentom od strateški bitne važnosti.

7. HR stručnjaci i stručnjaci za regrutaciju (recruitment)

Veoma važan segment rasta i razvoja organizacije jesu ljudi odnosno zaposleni. U tom pogledu kada se IT kompanija razvija i raste ona zapošljava jako veliki broj ljudi. Departman koji koordiniše aktivnostima regrutacije i zapošljavanja jeste HR odnosno ljudski resursi. Za sprovođenje ovih poslova često se koristi LinkedIN društvena mreže ili lični kontakt odnosno preporuka postojećih zaposlenih. HR osmišljava sve aktivnosti u vezi sa zapošljavanjem potrebnog kadra.

8. Finansije

Nazaobilazni profil u svakom kompaniji pa i u IT svetu jesu finansije koje obuhvataju kako računovođe tako i poreske savetnike i menadžere finansija. Osnovna uloga ovog profila zaposlenih je briga o novčano toku, prihodima, rashodima, obavezama i sumi kapitala kojom raspolaže firma. Takođe zaduženi su i za usklađenost sa regulativom i propisima u finansijskom smislu.

9. Pravnici (GDPR i Data protection stručnjaci)

Brojni pravnici danas pronalaze aktraktivan i dobro plaćen posao u IT industriji. Sa aktuelizaciojm GDPR-a odnosno regulative Evropske Unije koja se tiče zaštite podataka o ličnosti, ova činjenica je još izraženija. Naime, svaka IT kompanija čiji proizvod koriste stanovnici EU mora da razvije poseban mehanizam za zaštitu podataka o ličnosti i upravljanje ovim podacima uključujući pribavljanje dozvole kranjeg korisnika za brojne zahteve kao i mogućnost brisanje svih podataka iz arhive na zahtev samog korisnika. Glavni savetnici u sprovođenju ovih procesa jesu pravnici koji takođe mogu biti eksterno angažovani kao izvršioci ili biti zapošljeni interno.

Marko Jovanović
administrator

Marko Jovanović


Aktivno se bavi preduzetnišvom, razvojem poslovanja u međunarodnom korporativnom sektoru i društvenim aktivizmom. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je 2016.godine na Ekonomskom fakultetu u Nišu, gde je više puta nagrađivan kao najbolji student, a obavljao je i funkciju studenta prodekana. Deo svog akademskog obrazovanja stiče i na Norveškom Univerzitetu za nauku i tehnologiju, na smeru za međunarodni biznis i industrijski marketing. Zvanje master inženjera elektronskog poslovanja stiče kasnije na Fakultetu organizacionih nauka gde diplomira sa prosečnom ocenom 10.00. Tokom studiranja bio je stipendista Fonda za mlade talente i kompanije “Philip Morris International”. Radi na poziciji koordinatora za razvoj poslovanja u međunarodnoj IT kompaniji, dok je pre toga obavljao funkciju menadžera za razvoj poslovanja u korporaciji koja je lider na tržištu mobilnih plaćanja. Osnivač je Kapital poslovne grupacije koja objedinjuje Kapital magazin, Edukativni centar “Kapital IN” i centar “KapitalSoftware”. Takođe je pokretač poslovnog portala “Posao za mlade” i predsednik upravnog odbora studentsko-omladinske zadruge “BOX Poslovi”. Suosnivač je NoLimit Hub-a. Uža specijalnost mu je strategijski menadžment, digitalni marketing uključujući PPC i SEO, finansije i menadžment projekata.